Privatumas

1. Bendrieji nuostatai

1.1. Ši slapukų naudojimo bei privatumo politika reglamentuoja asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus. Asmens duomenis renka ir saugo vyriausiasis asmens duomenų valdytojas Mumu Group OÜ (toliau - duomenų valdytojas).

1.2. Privatumo politikos reikšme, duomenų subjektas yra klientas ar kitas fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko duomenų valdytojas.

1.3. Privatumo politikoje klientas yra bet kuris asmuo, kuris lankosi svetainėje, perka prekes/paslaugas duomenų valdytojo svetainėje (paslaugoms taip pat priskiriami visi nemokamai atsisiunčiamos instrukcijos, katalogai ir pan.) arba perduoda informaciją (pvz., susisiekdamas el. paštu su duomenų valdytoju).

1.4. Duomenų valdytojas vadovaujasi teisės aktuose numatytais duomenų tvarkymo principais, be kita ko, duomenų valdytojas asmens duomenis tvarko teisėtai, sąžiningai ir saugiai. Duomenų valdytojas gali patvirtinti, kad asmens duomenys buvo tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

1.5. Jeigu Jums kils klausimų dėl Mumu Group OÜ privatumo politikos ar Jūsų asmeninių duomenų tvarkymo, rašykite adresu: info@mumu.ee.

2. Asmens duomenų kaupimas, tvarkymas ir saugojimas

2.1. Asmens duomenys, kuriuos tvarko duomenų valdytojas, tvarkomi ir saugomi elektroniniu būdu, daugiausia per interneto svetainę ir elektroniniu paštu.

2.2. Pasidalindamas savo asmens duomenimis, duomenų subjektas suteikia duomenų valdytojui teisę rinkti, tvarkyti, naudoti ir tvarkyti asmens duomenis privatumo politikoje apibrėžtais tikslais, kuriais duomenų subjektas tiesiogiai ar netiesiogiai dalijasi su duomenų valdytoju, pirkdamas prekes ar paslaugas interneto svetainėje.

2.3. Duomenų subjektas yra atsakingas už tai, kad jo pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Sąmoningas melagingos informacijos pateikimas laikomas privatumo politikos pažeidimu. Duomenų subjektas nedelsdamas privalo pranešti duomenų valdytojui apie bet kokius pateiktų duomenų pasikeitimus.

2.4. Duomenų tvarkytojas neatsako už žalą, sukeltą duomenų subjektui ar trečiajam asmeniui, dėl to, kad duomenų valdytojas pateikė melagingus duomenis.

2.5. Be renkamų asmens duomenų, automatiškai išsaugomi bendrieji, ne asmeniniai duomenys (pavyzdžiui, apsilankymų skaičius, vidutinis puslapyje praleistas laikas ir pan.). Ši informacija naudojama svetainės patrauklumui įvertinti ir jos funkcionalumui tobulinti.

2.6. Slapukai yra failai, kurie laikinai saugomi naudotojo kompiuterio standžiajame diske, leidžiantys atpažinti tą patį kompiuterį kitame svetainės puslapyje. Mumu Group OÜ naudoja slapukus tik tam, kad rinktų informaciją apie naudojimąsi svetaine.

2.7. Lankytojas gali ištrinti ir (arba) blokuoti slapukus, saugomus jo įrenginiuose, pakeisdamas atitinkamus nustatymus savo interneto naršyklėje.

2.8. Ši privatumo politika taikoma svetainei: www.playcenter.ee, kurią valdo Mumu Group OÜ. Kai kuriuose šios interneto svetainės puslapiuose gali būti nuorodų į kitų platintojų puslapius (pvz., Youtube vaizdo įrašus), kuriems šis privatumo pareiškimas netaikomas.

3. Klientų asmens duomenų tvarkymas

3.1. Duomenų valdytojas gali tvarkyti toliau nurodytus duomenų subjekto asmens duomenis:

3.1.1. naudotojo vardas ir pavardė;

3.1.2. telefono numeris;

3.1.3. el. pašto adresas;

3.1.4. prekių pristatymo adresas;

3.2. Be to, kas nurodyta aukščiau, duomenų valdytojas turi teisę kaupti klientų duomenis, kurie yra pasiekiami viešuosiuose registruose.

3.3. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a), b), c) ir f) punktai:

a) duomenų subjektas sutiko, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais;

b) asmens duomenų tvarkymas yra būtinas sutarčiai, sudarytai dalyvaujant duomenų subjektui, vykdyti arba duomenų subjekto prašymu imtis priemonių iki sutarties sudarymo;

c) asmens duomenų tvarkymas yra reikalingas vykdant teisinę duomenų valdytojo prievolę;

f) asmens duomenų tvarkymas yra būtinas atsižvelgiant į teisėtus duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesus, nebent toks interesas nusveria duomenų subjekto interesus arba pagrindines teises ir laisves, dėl kurių yra būtina apsaugoti asmens duomenis, ypatingai tuo atveju, jei duomenų subjektu yra vaikas.

3.4. Duomenų valdytojas turi teisę dalintis klientų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, tokiomis kaip duomenų tvarkytojai, buhalteriai, transporto ir kurjerių įmonės, įmonės, teikiančios pinigų pervedimo paslaugas.

3.5. Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo atveju duomenų valdytojas taiko organizacines ir technines priemones, užtikrinančias asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

3.6. Duomenų valdytojas saugo asmens duomenis tol, kol tai yra reikalinga tikslams pasiekti ar numato įstatymai.

3.7 Mumu Group OÜ yra asmens duomenų valdytojas, Mumu Group OÜ perduoda mokėjimų atlikimui reikalingus duomenis duomenų tvarkytojui Maksekeskus AS.

4. Duomenų subjekto teisės

4.1. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti ir tikrinti savo asmens duomenis.

4.2. Duomenų subjektas turi teisę gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą.

4.3. Duomenų subjektas turi teisę papildyti ar ištaisyti netikslius duomenis.

4.4. Jei duomenų valdytojas tvarko duomenų subjekto asmens duomenis remdamasis duomenų subjekto sutikimu, duomenų subjektas turi teisę sutikimą bet kuriuo metu atšaukti. Jei duomenų subjektas priklauso Mumu Group OÜ adresų sąrašui, jis gali ištrinti save iš adresatų sąrašo naudodamas nuorodą su atskiru žymėjimu el. laiško pabaigoje.

4.5. Norėdamas įgyvendinti savo teises, duomenų subjektas gali kreiptis į elektroninės parduotuvės klientų aptarnavimo tarnybą adresu info@mumu.ee.

4.6. Siekdamas apginti savo teises, duomenų subjektas turi galimybę pateikti skundą Duomenų apsaugos inspekcijai.

5. Baigiamosios nuostatos

5.1. Šios duomenų apsaugos sąlygos atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo bei Direktyvą 95/46/EB dėl panaikinimo pripažinimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Estijos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymą ir Estijos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktus.

5.2. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti duomenų apsaugos sąlygas, apie pakeitimus informuodamas duomenų subjektą per interneto svetainę www.mumu.ee ar kitais tinkamais kanalais.

Susipažinkite su 2024 metų katalogu

Iš įmonės

Liv Outdoor OÜ
Įmonės kodas 14671264
PVM mokėtojo kodas EE102176722
Bendrasis el. paštas: info@livoutdoor.eu
Telefonas: +372 6 888 617

Salonas

Tallinn:

Kõrtsi tee 7, Lehmja kaimas, Rae valsčius, 75306, Harju

Salonas dirba pagal susitarimą

Showroom in Latvia (Motiva Latvija):

Adress: Mukusalas street 15А, Riga, LV-1004
Monday - Friday 9.00 - 18.00

For other visit times, please make an agreement in advance by phone +371 23203490 or by writing to: motiva@motiva.lv

Produktai Kompanija Medžiagos Inspiracija Kontaktai

Facebook

Instagram

Oma veebilehel kasutame küpsiseid. Küpsised aitavad analüüsida veebiliiklust ning annavad meile statistilist teavet.
Esita siit ostusoov ja saadame koheselt arve. Kui aga tekkis huvi valitud toode oma silmaga üle vaadata, külasta meie salongi aadressil Kõrtsi tee 7, Lehmja küla, Rae vald, Harjumaa. Tel 6 888 617. Tasuda on võimalik ka kohapeal.

Arve andmed:

Hetkel pole ühtegi toodet lisatud ostusooviks

Email again:

Transport

Paigaldus

Pärast ostusoovi esitamist saadame Teile arve. Tarneaeg üle Eesti kõigi toodete puhul kuni 3 tööpäeva.